Ewave Strømsparesystem prisliste

Priser og betingelser

Denne prislisten kan justeres av Ewave til enhver tid. Ikke på noe tidspunkt kan du bruke prisene listet her som en binding mot Ewave eller som en garanti om en pris på et gitt tidspunkt. Prislisten innebærer ikke noen form for ansvar mellom Ewave og deg. Siden er ment som informasjon om prisene på Ewave strømsparesystem og tjenestene til Ewave. Det er først når du gjennomfører en bestilling og betaler for den på vår nettbutikk at Ewave binder seg til en pris, den vil være oppgitt som endel av kjøpet og alt ved kjøpet vil være regulert gjennom Ewave sine SALGSBETINGELSER. Totalprisen vil være tydelig på bestillingen i nettbutikk, og til den prisen vil det kunne tilkomme ekstra kostnader forbundet med avgifter, gebyr og leveringskostnader i tillegg til at kjøpet vil kunne medføre en justering av månedlig abonnement (eksempler på abonnementspriser er listet i denne Prislisten under samme betingelser).

Alle priser er i norske kroner og viser inklusive merverdiavgift (moms).

Ved alle Kjøp gjelder en engangskostnad og et Abonnement slik som beskrevet i SALGSBETINGELSER.
Du kan ikke kjøpes tilleggsprodukter uten at du først har kjøpt en BASISPAKKE eller SPAREPAKKE som tilleggsproduktene registreres mot, noe som kan medføre justering av månedlig abonnement, og Ewave gjør deg derfor som Kunde spesielt oppmerksom på Punkt.13 i våre SALGSBETINGELSER.

ENHETER

Enhet er det som brukes for beregning av Abonnement slik som listet nedenfor.
Ved å kjøpe flere Enheter kan det hende at månedlig abonnement justeres iht prisene nedenfor.

PRISLISTE

  • * = Må installeres av elektriker og godkjennes
Varenummer ENGANGSKOSTNAD (ikke ink. frakt og andre kostnader) Pris Abonnement
10101 BASISPAKKE (HAN, Gateway og Tablet) kr 8 476 3 Enheter
11101 SPAREPAKKE (HAN, Gateway, Tablet, 3 Tempmålere og 3 Sparekontakter) kr 12 487 9 Enheter
22101 VILLAPAKKE (HAN, Gateway, Tablet, 3 Tempmålere, 3 sparekontakter, 2 termostater og en Sparerele 16A) kr 16 337 12 Enheter
12101 Sparekontakt 10A kr 748 1 Enhet
13101 Temperaturmåler kr 707 1 Enhet
15101 Sparekabel (16A) for Panelovener og inntil 2 kW. (*) kr 977 1 Enhet
16101 Sparerelay (30A 1-Fase). Kan installeres ute eller inne. (*)
Egner seg for el-bil lader, el kassetter, varmepumpe med 1Fase.
kr 1 250 1 Enhet
17101 Sparerelay (16A) for sikringsskap eller boks inntil 3.5 kW uten boks. (*)
Egner seg for varmtvannsberedere og litt større installasjoner.
kr 1 150 1 Enhet
18101 HAN (Home Area Network) plugg som plugges inn i din AMS strømmåler kr 697 1 Enhet
35101 Termostat. (*) kr 1 350 1 Enhet
25101 Sparesone panelovn 10A (Temperaturmåler + Sparekontakt) kr 1 455 1 Enhet
25102 Sparesone panelovn 16A (Temperaturmåler + Sparekabel). (*) kr 1 684 1 Enhet
25103 Sparesone Varmtvannstank 16A DIN (Temperaturmåler + Sparerelay). (*) kr 1 857 1 Enhet
25104 Sparesone Elbil-lader 30A (Temperaturmåler + Sparerelay 30A 1-Fase) (*) kr 1 957 1 Enhet
29101 Varmtvannsbereder/varmtvannstank 16A (samme som 25103). (*) kr 1 857 1 Enhet
29102 Varmtvannsbereder/varmtvannstank 30A (samme som 25104). (*) kr 1 957 1 Enhet
32101 El-bil lading 16A (DSB Mode2) (samme som 17101). (*) kr 1 150 1 Enhet
32102 El-bil lading 30A (DSB Mode1) (samme som 16101). (*) kr 1 250 1 Enhet
ABONNEMENT Pris/måned
99101 Abonnement PRIVAT: Til og med 15 Enheter kr 99,00
99102 Abonnement PRIVAT: Til og med 20 Enheter kr 149,00
99103 Abonnement PRIVAT: Til og med 30 Enheter kr 249,00
99104 Abonnement PRIVAT: Over 30 Enheter øker med 100 per 10 Enheter
99111 Abonnement BEDRIFT/SKOLE/ORG: Til og med 20 Enheter kr 299,00
99112 Abonnement BEDRIFT/SKOLE/ORG: Til og med 35 Enheter kr 499,00
99113 Abonnement BEDRIFT/SKOLE/ORG: Til og med 50 Enheter kr 699,00
99114 Abonnement BEDRIFT/SKOLE/ORG: Over 50 Enheter øker med 200 per 15 Enheter