Lover og forskrifter

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Her kan du finne nyttig informasjon om tanken bak de nye strømmålerne. Les mer om NVE her:

https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

Siste nytt om kraftsituasjon og strømprisene i Norge finner du her:

https://www.nve.no/

T