Foretaksinformasjon
Navn EWAVE HOLDING AS Org nummer 921065809
Navn EWAVE NORGE AS Org nummer  921368496 MVA 
Bankkonto# 2480.11.48464 IBANN NO0824801148464 Swift  SPTRNO22
Navn EWAVE SOLUTIONS Org nummer  976274245
Kontaktinformasjon
Postadresse Postboks 158, 1325 Lysaker
Fakturaadresse Postboks 136 Teie, 3106 Nøtterøy
Hovedkontor Strandveien.35, N-1366 Lysaker
Epost Send e-post Ta kontakt
Support telefon 33474600