FAQ (Ofte stilte spørsmål)

Generelt

Dersom Ewave programmet ikke vises på Tablet, forsøk en re-start. Dette gjøres ved å holde inne av/på knappen til det kommer opp en melding med spørsmål om du vil gjøre en «Reboot» av Tablet. Svar «OK» på dette, og Tablet vil re-starte. Ewave programmet skal da komme opp igjen. Skulle ikke Ewave programmet komme opp igjen etter en «Reboot» ber vi deg om å ta kontakt med vår kundesupport på telefon 33 47 46 00.

Årsaken til at Ewave programmet kan stoppe er automatiske oppdateringer av systemprogramvaren til Tablet som utføres av Google. Det kan også skyldes at vi i Ewave har gjort en større oppdatering av programvaren vår som følge av en funksjonalitet forbedring av Strømsparesystemet. Normalt skal ikke slike oppdateringer medføre at Ewave programmet lukker seg ned på Tablet, men vi har erfart at det kan skje og at dette løses ved å gjøre en «Reboot» av Tablet.

T

Nettleien blir blant annet satt etter kostnader på utbygging av nettet. I noen områder har nettselskapene brukt mer penger på utbygging av kraftnettet, derfor vil man også få høyere nettleie i disse områdene.

T

Er det egentlig så billig å fyre med?  Kun om man har egenprodusert ved fra egen skog som ligger i nærheten viser dette seg å være en billig form for oppvarming. Kjøper man ved på for eksempel en bensinstasjon, viser det seg at dette fort kan koste 3 kr.pr kWH. Du sparer jo sånn sett strøm ved å fyre med ved, men det vil ikke automatisk si at du sparer noe i forhold til kostnader til oppvarming.

T

Ewave strømsparesystem har vært testet av SINTEF (Sintef-rapport TR A7358), Teknisk Ukeblad og Energiteknikk. Alle konkluderer med at strømsparesystemet er svært nyttig i forhold til å spare strøm. SINTEF rapporten konkluderer blant annet med at ved å bruke Ewave strømsparesystem så kan man redusere strømforbruket med 26% i gjennomsnitt.

T

Det er i dag store endringer på gang når det gjelder strømforbruk og pris på strøm. Norge blir mer integrert mot Europa, også hva gjelder kjøp og salg av strøm. Det finnes allerede kabler som sender strøm fra Norge og ut i Europa. Samtidig planlegges det stadig flere kabler for eksport av norsk strøm produsert gjennom vannkraft. I Europa blir strømprisen fastsatt på bakgrunn av tilbud og etterspørsel, de høyeste prisene vi hadde vinteren 2017/2018 lå på 3 kroner pr kWh. Dessverre tyder stadig mer på at høye strømpriser i fremtiden mer blir regelen enn unntaket. Derfor stiller vi heller spørsmålet «Hvor lenge tørr eller har du råd til å vente før du kjøper vårt strømsparesystem?»

T

Ja du må ha et komplett strømsparesystem for å kunne styre varmesoner, men det er ingen problemer om du bare ønsker å se ditt totale forbruk, og manuelt styre hva du vil gjøre i forhold til ditt forbruk. Vi har både sparepakke og basispakke. Sparepakken inneholder Tablet, Gateway, HAN plugg og 3 varmesoner. Basispakken inneholder kun Tablet, Gateway og HAN Plugg. Med basispakken vil du altså kunne se forbruk og priser og kunne velge å skru av for eksempel panelovner og varmt vann manuelt. Kjøp av sparepakke kan gi deg Enovastøtte på inntil 4.000,-.

T

Vi har teknikere som kan reise ut og hjelpe deg, men dette er en tjeneste du må betale for.

T

Ja dere vil kunne bruke Ewave strømsparesystem med en 4G ruter. Så lenge man er koblet til trådløst internett vil dere kunne bruke et Ewave strømsparesystem.

T

Nei, det er kun på utstyr som krever fastmontering, for eksempel i sikringsskap, varmtvannsbereder, elbil lader og varmekabler at elektriker er påkrevd, alt annet kan gjøres selv.

T

Ewave strømsparesystem er ikke ett smarthus system, men som navnet sier et strømsparesystem. Vi velger å fokusere på det som utgjør de store delene av ditt strømforbruk (ca 75% i følge statistikken) og hvor du kan spare aller mest strøm, nemlig på varmtvann og oppvarming.

T

Nei det er ikke mulig. Målerdata som sendes fra din strømmåler sendes kryptert slik at det ikke er muligheter for andre til å se dine data.

T

Nei det er ikke mulig. Hvert strømsparesystem og hver enkelt enhet i systemet har en unik kode som bare ditt strømsparesystem kan snakke med. Det er derfor ingen fare om ditt og naboens system er innenfor hverandres rekkevidde.

T

Ja dette er selvsagt fullt mulig. Så lenge ny eier og du kontakter oss slik at vi får endret eierskap på systemet og overført abonnementet, så er ikke dette noe problem.

T

Ta kontakt med vår kundestøtte slik at vi får registrert endringen i våre system.

T

Får du feil på systemet eller noe ikke virker kontakter du vår kundestøtte. Kundestøtte vil kunne hjelpe deg med å få systemet i gang igjen, eventuelt erstatte utstyr som ikke virker, gratis såfremt dette er innenfor garantiordningene.

T

Du må ha nettilgang for å kunne bruke systemet fullt ut, men det holder med en 4G Ruter. Tenk deg hvor fint det er å kunne justere opp og ned på strømforbruket via fjernstyring av strømsparesystemet. For eksempel skru opp varmen på vei til hytta, slik at det er varmt og godt når du kommer frem, eller logge seg inn på vei hjem fra hytta og oppdage at man har glemt å justere ned temperaturen når man dro. Da kan man gjøre dette via My Ewave, istedenfor at man må snu å kjøre tilbake for å skru ned temperaturen.

T

For å har rett på Enovastøtte må du kjøpe og installere et strømsparesystem som styrer minst 3 varmekilder (varmesoner). Vi selger Ewave strømsparesystem med en grunnpakke som inneholder 3 varmesoner. Ofte har man behov for flere enheter for å få optimalt utbytte av strømsparesystemet. Dette kan kjøpes som tillegg i vår nettbutikk. Når du har betalt og installert ditt Ewave strømsparesystem, så går du inn og registrerer varmestyringstiltaket på Enova sine sider. Husk å legge ved alle relevante fakturarer/kvitteringer som dokumentasjon. Du kan velge om å få utbetalt støtten med det samme, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Les mer på Enova sine sider her. 

T

Sidene på My Ewave er under stadig utvikling. Det kan derfor være at noen av funksjonene på My Ewave midlertidig er nede. All data i ditt strømsparesystem blir imidlertid tatt vare på, og så snart systemet er oppe igjen vil alt være på plass igjen. Normalt vil funksjoner som er nede være oppe igjen i løpet av kort tid.

T

Det er riktig at strømsparesystemet koster noe i innkjøp. Systemet er sammensatt av kvalitetskomponenter, og man bør i tillegg se på kjøpet av Ewave strømsparesystem som en langsiktig investering. For eksempel om vi tar utgangspunkt i at du årlig bruker 25000 kWh og med dagens strømpris på ca 1 krone, så vil du kunne spare 4300 kroner pr år med bakgrunn i Sintefs testrapport (TR A7358) med en besparelse på 26.8%.  La oss si at du går for en årlig strømsparing som lik det Sintef rapporten viser til. Da vil du i løpet av mindre enn 3 år har betalt ned systemet ditt. Etter dette vil din reduksjon av strømforbruket være en ren netto besparelse. Husk at dette gjelder med dagens strømpris, morgendagens strømpris vil sannsynligvis være mye høyere, og du vil på sikt ha mulighet for å spare mer. Dette vil si at med et Ewave strømsparesystem så vil du spare mer desto høyere strømprisene blir.

T

Vi i Ewave har spurt OSO Hotwater AS, markedsleder i Norge på vannvarme, om dette. Her følger svaret fra Teknisk Salgsingeniør i OSO Hotwater av 30.11.17:

«En bereder som har vært varmet til 75°C inneholder ikke noen farlige bakterier og det vannet er dødt om det så er 14 dager. Reiser du vekk fra leiligheten/huset ditt over lengre tid, mener forsikringsselskapene har satt en grense her, så skal hovedkrana på vannet stenges. Da skal alltid strømmen på berederen slås av, for hvis det skulle skje noe galt med f.eks. termostaten så berederen løser ut på sikkerhetsventilen, vil den ikke få tilførsel av nytt kaldt vann. Hva som kommer av styringer i fremtiden er det ingen som vet, men det vil bli mest av/på anordninger for å varme på natta og skru av om dagen. Jeg ser hva tanken er, men faren for bakterier er ikke der, så lenge berederen varmes opp til de fabrikk innstilte parameterne når strømmen ligger inne. Fare oppstår når det igjen som mange ganger før, dukker opp en eller annen som skal finne opp kruttet på nytt og begynner å tukle med temperaturen i berederen.»

T

Enova vil kunne gi støtte med inntil 20% av utgiftene du har hatt, begrenset oppad til maks kr 4.000,-. For å få maksimal Enovastøtte må du altså investere kr 20.000,-. Kjøper du Ewave strømsparesystem sin grunnpakke til kr 12.487,-, vil du få igjen ca kr 2.500,- i Enovastøtte.

Du kan kun oppnå denne støtten en gang per gårds- og bruksnummer derfor lønner det seg å handle det du trenger med en gang. Kjøper du flere enheter i ettertid vil du altså ikke kunne få ENOVA støtte for disse. Det er også verdt å merke seg at man nå også kan få ENOVA støtte til strømsparesystem på hytta.

Les mer om Enova her.

T

Load More

Strømsparing

Selvfølgelig sparer man noe strøm på denne måten, men man har liten oversikt over hvor mye man faktisk sparer. Vårt Ewave strømsparesystem vil gi deg en totaloversikt over faktisk sparing, og er i dag det eneste strømspareproduktet med sanntids (realtime) visning på pris og kWh.

T

Man kan selvsagt spare noe ved å bytte strømabonnement, men strømregningen består av flere deler som strømpris, nettleie og skatter og avgifter. Ved å bytte strømleverandør er det kun snakk om å spare noen ører på selve strømprisen. Ewave strømsparesystem hjelper deg med å spare på hele regningen. Så lenge du bruker systemet aktivt for å redusere ditt strømforbruk, vil du kutte ned på hele strømregningen. Noe du ikke gjør ved kun å bytte strømabonnement.

Slik fungerer systemet.

https://www.strompris.no/

T

Joda man sparer, men en App er noe man må logge seg inn på og viser ikke ditt sanntids strømforbruk. Med et Ewave strømsparesystem vil man få varslinger umiddelbart på sin Tablet om man har et «overforbruk» av strøm, eller ved effekt styring fra kraftselskapene.

T

Strømsparesystemet er satt sammen av høykvalitets komponenter og koster derfor noe i innkjøp. Vi ønsker kun å bruke høy kvalitet i produktet,  da strømsparesystemet skal vare i mange år. Ewave ønsker ikke å levere et system som fører til reklamasjoner på grunn av lav kvalitet. Forutsatt at du kjøper minst Sparepakken som består av komponenter til 3 varmesoner, vil du kunne få 20% av innkjøpsummen refundert i Enovastøtte. Dette mot at du sender inn faktura eller kvittering for kjøp til Enova.

Les mer om Enovas støtte til varmestyring her 

Forutsetter vi en strømpris i dag på kr 1,- og et strømforbruk på 20.000 kWh årlig, så vil du årlig spare kr 5360,- om du har satt strømsparesystemet til en besparelse på 26.8%. Du vil således ha spart inn kostnadene til innkjøp av systemet etter maksimalt 3 år.

T

Beklager men du har dessverre ikke tilgang til innholdet på denne siden. Dette kan skyldes at du ikke er kunde hos Ewave.
Ta kontakt om du har spørsmål.

Mvh
Ewave Team

Ewave strømsparesystem tar utgangspunkt i forrige års strømregning og forbruk. Basert på hvor mange prosent reduksjon av strømforbruk du har konfigurert systemet til, så beregnes årlig/månedlig/daglig reduksjon av forbruk i forhold til dette.

T

Load More

Styring av enheter

Dette er ikke noe problem. Du vil ha tilgang til ditt strømsparesystem via My Ewave på nettet. Når du er på reise kan du logge deg inn på nett via en sikker løsning direkte mot ditt system. Innlogget på My Ewave vil du kunne følge med på forbruk, temperaturer og priser, samt ha mulighet for å styre systemet ditt som om du var hjemme.

Slik fungerer systemet.

T

I begynnelsen når strømsparesystemet er satt opp bør man følge nøye med, og man må kanskje gjøre noen endringer på varmeprofiler og oppsett. Du blir raskt godt kjent med huset ditt, både hva gjelder varmesoner og trender. Etter en liten stund vet du hva som må til for at du skal spare strøm, og du trenger da ikke å følge med på strømsparesystemet ditt annet enn når du selv føler for det i forhold til å ha oversikt over strømforbruket.

T

Nei, systemet er enkelt å bruke. På Tablet kjører kun Ewave strømsparesystemet. Dette har vi bevisst gjort for ikke å få andre forstyrrende elementer inn på Tablet, slik som for eksempel internet browser, messenger og annet. Når du har fått satt opp ditt strømsparesystem, og registrert enheter og varme profiler styres systemet enkelt via Tablet eller My Ewave på nett.

Les mer om hvordan systemet fungerer her. 

T

Nei Ewave strømsparesystem har ingen App funksjon. Mye av dette skyldes at Sintef i sin rapport har konkludert med at med en App ligger strømbesparelsen på kun ca 5% kontra ca 26% ved bruk av en Tablet med sanntids måling. Vi har fokusert på en Tablet uten forstyrrende elementer. Om vi hadde hatt en App på mobilen ville man måtte logge inn på denne og fort miste fokus på grunn av andre «fristelser» inne på mobilen. Vi ønsker at du skal ha fokus på strømsparing når du sjekker systemet og har derfor altså valgt en Tablet. Du kan selvfølgelig logge inn på My Ewave gjennom mobilens internett og følge med på, samt gjøre endringer i forhold til ditt strømforbruk der.

T

Ewave strømsparesystem gir styringsmuligheter på temperatur, effekt eller av/på funksjon.

T

Nei, det skal normalt holde med å ha en varmesensor som styrer flere ovner i samme rom. Du styrer varmesensoren ved å sette opp en varmeprofil for rommet. Hvordan du setter opp en varmeprofil finner du i brukermanualen som ligger inne på kundestøtteportalen. Kort fortalt knytter du en temperaturmåler (varmesensor) mot det antall sparekontaker du har behvor for i forhold til antall ovner som skal styres i rommet.

T

Load More

Nettleie og strømleverandør

Dette er ikke noe problem. Bytter du strømleverandør logger du deg bare inn på My Ewave og velger ny leverandør av strøm og abonnement, men beholder nettleverandør. Om du flytter og tar med deg strømsparesystemet, må du logge inn samme sted og bytte både strøm- og nettleverandør (forutsatt at du skifter leverandør i forbindelse med flyttingen selvsagt). Du kan også kontakte vår kundestøtte slik at de kan hjelpe deg om du er usikker på noe i forbindelse med bytte av leverandør eller ved flytting.

Her kan du få hjelp via kundestøtte.

T

Ta kontakt med vår kundestøtte så vil din strømleverandør med riktige priser og tariffer bli lagt inn.

T

Nei. Ewave strømsparesystem fungerer uavhengig av leverandører og du kan bruke strømsparesystemet uansett hvilken strømleverandør du benytter deg av.

T

Dette kan du gjøre på flere måter.

Ønsker du å registrere strømpris og nettleie samtidig som du bestiller strømsparesystemet i vår nettbutikk, legg inn ditt strømabonnement og din nettleverandør under eget valg når du kommer til kassen for betaling i nettbutikken. Vi vil da legge inn strømpris og nettleie i ditt strømsparesystem før vi sender deg systemet.

Ønsker du å avvente registreringen til du har mottatt strømsparesystemet, kan du når som helst etter at du har blitt kunde hos oss logge deg inn i kundestøttportalen med til sendt brukernavn og passord. Her kan du registrere strømabonnement og nettleie under valget «endring av abonnement». Dersom du senere endrer ditt strømabonnement eller endrer nettleverandør, kan du logge deg inn i kundestøtteportalen og registrere endringene samme sted. Så snart vi mottar opplysningene vil vi registrere dette i ditt strømsparesystem. 

T

Load More

AMS-måler

AMS (automatisk måle og styresystem) er innført for at kraftselskapene skal kunne ha mer oversikt over når strømmen forbrukes, og dermed kan de prissette strømmen i forhold til forbruk. For din del vil dette si at i perioder med høyt forbruk og stor etterspørsel vil kraftselskapene sette opp prisen på strøm. Hvordan vil du som forbruker kunne kontrollere dette?  Ved å bruke et sanntids (realtime) strømsparesystem som er koblet direkte opp mot din AMS måler i sikringsskapet og mot Nordpools database med gjeldende strømpriser, vil du til en hver tid se hva du bruker i strøm og hva dette vil koste deg. Ewave strømsparesystem løser dette for deg, og bidrar til at du sparer strøm og utgifter til strøm.

Her kan du lese mer om AMS måler 

T

Noen nettselskap har valgt å levere AMS måler uten HAN modulen montert. For å få montert HAN modulen, ta kontakt med ditt nettselskap så vil de sende deg HAN modulen. Denne monteres enkelt ved å fjerne et lokk på AMS måleren og sette inn modulen. Ønsker du ikke å gjøre dette selv vil nettselskapet komme å gjøre dette vederlagsfritt på forespørsel fra deg.

T

Load More

Abonnement

Abonnementet dekker leie av programvare samt vår videreutvikling av denne og My Ewave Det er en kontinuerlig utvikling du som kunde vil dra nytte av og det koster deg ikke noe å oppdatere programvaren når vi har nye og forbedrede versjoner tilgjengelig. Tidligere var det vanlig at programvareselskap tok en engangspris når du kjøpte programvaren, men i dag er det mer vanlig at man leier programvare gjennom et abonnement. Man betaler jo også et abonnement når man har mobiltelefonen, som i praksis fungerer på samme måte.

T

Det koster å administrere, videreutvikle og vedlikeholde et strømsparesystem. I tillegg sikrer abonnementet deg at du ikke trenger å betale for eventuelle feilrettinger og oppdateringer som måtte være nødvendig. Feilrettinger og oppdateringer er gratis og kommer automatisk til ditt Ewave strømsparesystem.

T

Det er en forutsetning at man har et løpende abonnement for og kunne bruke Ewave strømsparesystem. Se for deg at du har en mobiltelefon, uten abonnement, da vil du ikke kunne bruke mobilen. Du betaler månedlig for tjenesten vil tilbyr med strømspareprodukt, utvikling av programvare, feilretting og forbedring. Uten en abonnementavgift ville det ikke være mulig å administrere og levere disse tjenestene. Dersom du avslutter ditt abonnement med Ewave, så vil ditt strømsparesystem slutte å fungere.

T

Load More

T