Nettbutikk

Kjøp ditt Strømsparesystem her

Sparepakken er startpakken du trenger for å komme i gang. Den inneholder kobling (EMI HAN) til strømmåleren din, tre sparekontakter (til tre panelovner), tre temperaturmålere/soner (for tre rom / en til hvert rom), en tablet og en gateway. Under Sparepakken finner du tilleggsutstyr. Vi anbefaler i tillegg en sparekabel til varmtvannsberederen.

Sparepakken gir deg mulighet til å søke om 20 % Enova-støtte. Du får maks kr 4.000,- i støtte fra Enova en gang, så det lønner seg å kjøpe en komplett pakke for ditt hus i samme handel.

Merk at dersom du har stort hus og trenger å styre panelovner i flere rom enn tre som er i startpakken, så trenger du kjøpe flere sparekontaker/temperaturmålere (du beregner en temperaturmåler per rom og det antall sparekontakter som du har panelovener i det rommet)

Beregn pris på ditt system

Se installasjonsfilmer

Produktpakker

Tablet, Gateway, EMI HAN, temperaturmålere og sparekontaker.
Sparepakke
12.487 kr
Inkluderer sparekontakter og temperaturmålere til 3 soner, Tablet, strømmåler-tilkobling og Gateway. Pakken gjør at du kan måle forbruket ditt i sanntid på Tablet, samt kontrollere 3 stk varmesoner med sparekontakter 10A.
Tablet, Gateway og EMI HAN
Basispakke
8.476 kr
Inkluderer Tablet, strømmåler-tilkobling, og Gateway. Pakken gjør at du kan måle forbruket ditt i sanntid på Tablet.

Tilleggsprodukter

Til måling av temperatur i en sone.
Sparekontakt
Til panelovn, mindre varmepumper, lys, TV, og annet som er basert på stikkontakt/ samlekontakt.
Sparekabel
Til panelovn, varmtvannstank, varmepumpe.
Strømmåler tilkobling EMI HAN
Standard EMI HAN tilkobling for Ewave systemet for de som har fått Automatisk strømmåler (AMS). Denne er inkludert i basispakke og sparepakke, og kan ikke kjøpes som enkeltprodukt.
Sparerele 16A
Til varmtvannstank, varmepumpe.
Sparerele 30A
Til el-bil lader, el-kassetter, varmepumpe.
Termostat for varmestyring
Til varmekabler, vannbåren varme og andre termostatstyrte enheter.

Tilleggspakker

Sparekabel og temperaturmåler, pakke 16A
Pakke 16A (2kW)
1.684 kr inkl. MVA
Til panelovn, mindre varmtvannstanker/varmepumper.
Sparekontakt og temperaturmåler, pakke 10A
Pakke 10A
1.455 kr inkl. MVA
Til panelovn
Pakke El-bil lader 30A
Pakke EL-bil lader 30A
1.957 kr inkl. MVA
Til el-bil lader, el-kassetter, varmepumpe med 1Fase.
Pakke El-bil lader 16A
Pakke EL-bil lader 16A (3,5kW)
1.857 kr inkl. MVA
Til el-bil lader, panelovn, varmtvannstank, varmepumpe.