';

Det er i dag store endringer på gang når det gjelder strømforbruk og pris på strøm. Norge blir mer integrert mot Europa, også hva gjelder kjøp og salg av strøm. Det finnes allerede kabler som sender strøm fra Norge og ut i Europa. Samtidig planlegges det stadig flere kabler for eksport av norsk strøm produsert gjennom vannkraft. I Europa blir strømprisen fastsatt på bakgrunn av tilbud og etterspørsel, de høyeste prisene vi hadde vinteren 2017/2018 lå på 3 kroner pr kWh. Dessverre tyder stadig mer på at høye strømpriser i fremtiden mer blir regelen enn unntaket. Derfor stiller vi heller spørsmålet «Hvor lenge tørr eller har du råd til å vente før du kjøper vårt strømsparesystem?»

T

Recommend
Share
Tagged in