';

Ewave strømsparesystem tar utgangspunkt i forrige års strømregning og forbruk. Basert på hvor mange prosent reduksjon av strømforbruk du har konfigurert systemet til, så beregnes årlig/månedlig/daglig reduksjon av forbruk i forhold til dette.

T

Recommend
Share
Tagged in