';

For å har rett på Enovastøtte må du kjøpe og installere et strømsparesystem som styrer minst 3 varmekilder (varmesoner). Vi selger Ewave strømsparesystem med en grunnpakke som inneholder 3 varmesoner. Ofte har man behov for flere enheter for å få optimalt utbytte av strømsparesystemet. Dette kan kjøpes som tillegg i vår nettbutikk. Når du har betalt og installert ditt Ewave strømsparesystem, så går du inn og registrerer varmestyringstiltaket på Enova sine sider. Husk å legge ved alle relevante fakturarer/kvitteringer som dokumentasjon. Du kan velge om å få utbetalt støtten med det samme, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Les mer på Enova sine sider her. 

T

Recommend
Share
Tagged in