';

Enova vil kunne gi støtte med inntil 20% av utgiftene du har hatt, begrenset oppad til maks kr 4.000,-. For å få maksimal Enovastøtte må du altså investere kr 20.000,-. Kjøper du Ewave strømsparesystem sin grunnpakke til kr 12.487,-, vil du få igjen ca kr 2.500,- i Enovastøtte.

Du kan kun oppnå denne støtten en gang per gårds- og bruksnummer derfor lønner det seg å handle det du trenger med en gang. Kjøper du flere enheter i ettertid vil du altså ikke kunne få ENOVA støtte for disse. Det er også verdt å merke seg at man nå også kan få ENOVA støtte til strømsparesystem på hytta.

Les mer om Enova her.

T

Recommend
Share
Tagged in