';

Ewave strømsparesystem har vært testet av SINTEF (Sintef-rapport TR A7358), Teknisk Ukeblad og Energiteknikk. Alle konkluderer med at strømsparesystemet er svært nyttig i forhold til å spare strøm. SINTEF rapporten konkluderer blant annet med at ved å bruke Ewave strømsparesystem så kan man redusere strømforbruket med 26% i gjennomsnitt.

T

Recommend
Share
Tagged in