';

Det er riktig at strømsparesystemet koster noe i innkjøp. Systemet er sammensatt av kvalitetskomponenter, og man bør i tillegg se på kjøpet av Ewave strømsparesystem som en langsiktig investering. For eksempel om vi tar utgangspunkt i at du årlig bruker 25000 kWh og med dagens strømpris på ca 1 krone, så vil du kunne spare 4300 kroner pr år med bakgrunn i Sintefs testrapport (TR A7358) med en besparelse på 26.8%.  La oss si at du går for en årlig strømsparing som lik det Sintef rapporten viser til. Da vil du i løpet av mindre enn 3 år har betalt ned systemet ditt. Etter dette vil din reduksjon av strømforbruket være en ren netto besparelse. Husk at dette gjelder med dagens strømpris, morgendagens strømpris vil sannsynligvis være mye høyere, og du vil på sikt ha mulighet for å spare mer. Dette vil si at med et Ewave strømsparesystem så vil du spare mer desto høyere strømprisene blir.

T

Recommend
Share
Tagged in