';

Vi i Ewave har spurt OSO Hotwater AS, markedsleder i Norge på vannvarme, om dette. Her følger svaret fra Teknisk Salgsingeniør i OSO Hotwater av 30.11.17:

«En bereder som har vært varmet til 75°C inneholder ikke noen farlige bakterier og det vannet er dødt om det så er 14 dager. Reiser du vekk fra leiligheten/huset ditt over lengre tid, mener forsikringsselskapene har satt en grense her, så skal hovedkrana på vannet stenges. Da skal alltid strømmen på berederen slås av, for hvis det skulle skje noe galt med f.eks. termostaten så berederen løser ut på sikkerhetsventilen, vil den ikke få tilførsel av nytt kaldt vann. Hva som kommer av styringer i fremtiden er det ingen som vet, men det vil bli mest av/på anordninger for å varme på natta og skru av om dagen. Jeg ser hva tanken er, men faren for bakterier er ikke der, så lenge berederen varmes opp til de fabrikk innstilte parameterne når strømmen ligger inne. Fare oppstår når det igjen som mange ganger før, dukker opp en eller annen som skal finne opp kruttet på nytt og begynner å tukle med temperaturen i berederen.»

T

Recommend
Share
Tagged in