';

Nå booster salget!

Paul og Tom-Rune på standen vår på boligmessen i Oslo

AMS målere er snart installert i alle hjem. Det er fokus på økte strømpriser og miljø. Det gjør Ewave Strømsparesystem mer aktuelt enn noen gang!

Vi møtte stor interesse fra besøkende på boligmessen i Oslo 14.-16 september.

Med Ewave Strømsparesystem kan du spare inntil 30 % strøm uten at det går på bekostning av komfort og livskvalitet.

Ewave er et strømsparesystem for folk som bor i hus som varmes opp med strøm. Du kobler enkelt opp systemet til eksisterende varmekilder samt AMS måleren din.

Ved hjelp av en tablet, som følger med i sparepakken vår, vil du hele tiden kunne følge med på både forbruk og strømpris.

Du får større forutsigbarhet: Reduserer økonomisk usikkerhet knyttet til svingninger i strømprisen, særlig når realtidsprising innføres i 2019.

T

Recommend
Share
Tagged in