';

AMS (automatisk måle og styresystem) er innført for at kraftselskapene skal kunne ha mer oversikt over når strømmen forbrukes, og dermed kan de prissette strømmen i forhold til forbruk. For din del vil dette si at i perioder med høyt forbruk og stor etterspørsel vil kraftselskapene sette opp prisen på strøm. Hvordan vil du som forbruker kunne kontrollere dette?  Ved å bruke et sanntids (realtime) strømsparesystem som er koblet direkte opp mot din AMS måler i sikringsskapet og mot Nordpools database med gjeldende strømpriser, vil du til en hver tid se hva du bruker i strøm og hva dette vil koste deg. Ewave strømsparesystem løser dette for deg, og bidrar til at du sparer strøm og utgifter til strøm.

Her kan du lese mer om AMS måler 

T

Recommend
Share
Tagged in