';

Rapport utarbeidet av Sintef  (TR A7358) tilsier at man kan spare mellom 25 og 30% strøm ved å bruke Ewave strømsparesystem. Tester gjort av Sintef i forbindelse med utarbeidelse av rapporten viser at Ewave strømsparesystem reduserer strømforbruket med ca 26% i snitt. Likevel, vil det være du som setter opp ditt strømsparesystem og du avgjør selv hvor mye du strøm du mener det vil være mulig å spare hos deg.

T

Recommend
Share
Tagged in