';

Strømsparesystemet er satt sammen av høykvalitets komponenter og koster derfor noe i innkjøp. Vi ønsker kun å bruke høy kvalitet i produktet,  da strømsparesystemet skal vare i mange år. Ewave ønsker ikke å levere et system som fører til reklamasjoner på grunn av lav kvalitet. Forutsatt at du kjøper minst Sparepakken som består av komponenter til 3 varmesoner, vil du kunne få 20% av innkjøpsummen refundert i Enovastøtte. Dette mot at du sender inn faktura eller kvittering for kjøp til Enova.

Les mer om Enovas støtte til varmestyring her 

Forutsetter vi en strømpris i dag på kr 1,- og et strømforbruk på 20.000 kWh årlig, så vil du årlig spare kr 5360,- om du har satt strømsparesystemet til en besparelse på 26.8%. Du vil således ha spart inn kostnadene til innkjøp av systemet etter maksimalt 3 år.

T

Recommend
Share
Tagged in