Angreskjema


Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester. Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.


Detaljer rundt angrerett er spesifisert på ewave.no: Angrerett, reklamasjon og garanti

Utfylt og underskrevet skjema sendes på:

Papir: Ewave Norge AS, Postboks 158, 1325 Lysaker eller epost: post@ewave.no


Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende varer og tjenester:

Hvis du fyller ut skjemaet elektronisk fyller du inn under på sted og dato og du skriver ditt fulle navn før du trykker på "Send Inn"